Otwarte Serca

Wycieczki turystyczne!!!!

Wielobranżowa Spółdzielnia „Otwarte Serca” zaprasza Państwa na wycieczkę do  Grunwaldu  w dniu 12 lipca 2014 roku podczas której odbędzie się wielka rekonstrukcja z udziałem tysięcy osób z całego świata z okazji 604 rocznicy bitwy. Uroczystość obejrzy tak jak co roku…

Nasze pierwsze plany

Cieszymy się z powstania naszej spółdzielni. Liczymy że będziemy nieustannie się rozwijać. Stale poszerzamy gamę naszych usług. Liczymy na współpracę z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.